fbpx
escaenfrpt

Carta presentación de la Alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marin i Martínez

Nuria Marin i Martinez

L’Hospitalet és una ciutat que manté un ferm compromís amb l’esport com a element essencial per al manteniment d’hàbits de vida saludable i per a la formació en valors dels infants i joves però també com a un element que contribueix al desenvolupament econòmic de la ciutat.

La ciutat ha aconseguit dotar-se d’una xarxa d’instal·lacions esportives de qualitat repartides per tota la ciutat a l’abast de la ciutadania. Quan acabi aquest mandat municipal, s’hauran invertit 15 milions d’euros en la construcció de nous equipaments esportius —com ara el camp de futbol de la Torrassa i l’equipament del carrer del Gasòmetre— i la renovació d’instal·lacions, com el Poliesportiu Fum d’Estampa.

Aquest compromís per oferir equipaments de qualitat fa que l’Ajuntament de L’Hospitalet sigui un dels municipis de l’Estat amb més de 150.000 habitants que més diners inverteix en esports, segons l’estudi anual que realitza la revista Deportistas. És també un dels municipis que més ha incrementat aquesta partida en els darrers nou anys, un 216 % de 2008 a 2017, mentre que la mitjana estatal és del 8,36 %. Al pressupost municipal de 2017 la partida d’esports ha suposat una despesa de 58,78 euros per habitant, mentre que, segons l’estudi, la mitjana estatal ha estat de 39,64 euros.

La qualitat de les infraestructures esportives de la ciutat, la seva ubicació estratègica i l’àmplia oferta hotelera han fet que L’Hospitalet disposi del Segell de Destinació de Turisme Esportiu. Aquesta distinció incideix en el nostre objectiu estratègic: atreure activitats que generen nous recursos i noves oportunitats per a la ciutadania en benefici de tots. 

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de L’Hospitalet

-----------------------------

L'Hospitalet es una ciudad que mantiene un firme compromiso con el deporte como elemento esencial para el mantenimiento de hábitos de vida saludable y para la formación en valores de los niños y jóvenes pero también como un elemento que contribuye al desarrollo económico de la ciudad.

La ciudad ha conseguido dotarse de una red de instalaciones deportivas de calidad repartidas por toda la ciudad al alcance de la ciudadanía. Cuando acabe este mandato municipal, se habrán invertido 15 millones de euros en la construcción de nuevos equipamientos deportivos -como el campo de fútbol de la Torrassa y el equipamiento de la calle del Gasómetro- y la renovación de instalaciones, como el Polideportivo Fum d'Estampa.

Este compromiso para ofrecer equipamientos de calidad hace que el Ayuntamiento de L'Hospitalet sea uno de los municipios del Estado con más de 150.000 habitantes que más dinero invierte en deportes, según el estudio anual que realiza la revista Deportistas. Es también uno de los municipios que más ha incrementado esta partida en los últimos nueve años, un 216% de 2008 a 2017, mientras que la media estatal es del 8,36%. Al presupuesto municipal de 2017 la partida de deportes ha supuesto un gasto de 58,78 euros por habitante, mientras que, según el estudio, la media estatal ha sido de 39,64 euros.

La calidad de las infraestructuras deportivas de la ciudad, su ubicación estratégica y la amplia oferta hotelera han hecho que L'Hospitalet disponga del Sello de Destino de Turismo Deportivo. Esta distinción incide en nuestro objetivo estratégico: atraer actividades que generan nuevos recursos y nuevas oportunidades para la ciudadanía en beneficio de todos.

Núria Marín Martínez
Alcaldesa de L'Hospitalet

 

Patrocinadores

 • Diputació de Barcelona
 • Tanita Composición Corporal

  Colaboradores

  • INDESCAT
  • UFEC
  • ICEB
  • FAGDE
  • Sports Management School
  • Universidad Internacional de Valencia - VIU

  Media Partners

  • España se Mueve
   Logo Sport Business Symposium Apple Store Google Play Sport Business Symposium